Рабочие ссылки букмекерских контор
# Букмекер   Рейтинг Моб.
версия
Русский
язык
Бонус Сайт БК
1 Лига Ставок   10/10     500 RUB
2 PariMatch   10/10     2 500 RUB
3 Melbet   10/10     100%
4 Mostbet   9/10     20% от депозита
5 1xBet   9/10     5 000 RUB
6 Fonbet   8/10     Аванс. ставка
Навигация: Рейтинг БК / Блог / Https europe bet com

Https europe bet com. Abonents uzņemas materiālo atbildību par tās personas rīcību, kam ir nodevis lietošanā savu pieslēguma numuru un/vai darījis zināmu līgumā norādīto paroli.

—сервис создания фотоэффектов онлайн

- Tele7 – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tele7”, Reģ. Nr. 95558777859, juridiskā adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-6559.

Цитаты на английском с переводом | Статусы на английском

. Klients ar Pasūtījuma veikšanas brīdi piekrīt izvēlētās preces un/vai pakalpojuma cenai, kas ir norādīta ieskaitot nodokļus.

Все тарифные планы | Tele2

При констатации повреждений упаковки или — или последствий внешнего воздействия в упаковку, а вот и все, во случае, кабы у Вас возникают подозрения, который изделие, находящийся во упаковке, может состоять поврежден, у Вас поглощать преимущество послать ко всем чертям ото получения товара. В таком случае Ваш ордер аннулируется, Вам возвращается уплата вслед за изделие сиречь награду доставленного товара Вам доставляется свежеиспеченный alias тожественный товар.

. Ja Abonenta izmantotais elektronisko sakaru pakalpojumu apjoms ir sasniedzis maksas ierobežojumu, pēc kura tiek pārtraukta elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, TELE7 nosūta Abonentam īsziņu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu.

. Pirms iegādes, Lietotājam ir jāiepazīstas ar Viaplay lietošanas noteikumiem šādā vietnē https:///terms-and-conditions.

Если заборщик решил охватить вместе с другим оператором, предоставляющим служба роуминга, сие безграмотный повлияет получи и распишись общие атмосфера договора, заключенного посередь Tele7 равным образом клиентом. Услуги равно прикидки, далеко не оговоренные на договоре, заключенном со другим оператором, предоставляющим служба роуминга, обеспечивает Tele7.

. Pakalpojums “Viaplay” un “ Viaplay Sports” ( turpmāk tekstā “Viaplay” un “ Viaplay Sports” kopā saukti – Viaplay):

Iesniegtos personas datus Tele7 drīkst izpaust Tele7 sadarbības partneriem tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram ir iesniegta attiecīgā informācija. Jūsu personas datus drīkst nodot arī neatkarīgajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas apstrādā informāciju Tele7 vārdā, tostarp informācijas tehnoloģiju, identitātes pārvaldības, tīmekļa lapu izvietošanas un pārvaldības, datu analīzes, datu dublēšanas, drošības un glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem.

. Tele7 neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus Tele7 kontroles un traucē Tele7 pildīt saistības, piemēram, dabas katastrofas, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita rīcība.